24 Feb

Samarbeid er den nye konkurransen

Hva betyr setningen: Samarbeid er den nye konkurransen? Grammatisk er den kontradiktorisk og henger ikke på greip. Dette er slagordet til 657 Oslo, coworkingspacet som etter oppstarten for to år siden har blitt Norges største fellesskap for kulturelle- og kreative næringer. Vi snakker om 150 kreatører samlet under ett tak.

Kommunikasjonsbransjen har alltid vært preget av hard konkurranse og aktører med spisse albuer og store egoer. Det er ikke uten grunn at HBO-serien ”Mad Men” med sine makt- og grådighetsfortellinger fikk så mange seere.

Samfunn i endring

Bransjen har vært mektig og sterk i mange tiår, men nå er vi vitne til at store kommunikasjonshus snubler eller faller fordi de ikke har klart endringstakten i samfunnet. Paradigmeskiftet fra mektige konsern til delingsøkonomi gjør overgangen vanskelig for en bransje som har vært bygget på suksessrike enkeltindivider og store penger samlet på få hender. Dette gjelder ikke bare for oss her til lands, det er en wake-up-call for mesteparten av verden. I en tid hvor kommunikasjon, budskapsformidling og kulturuttrykk er viktigere enn noen sinne, er det essensielt at bransjen evner å omstille seg.

Det er i denne konteksten slagordet Samarbeid er den nye konkurransen ble unnfanget. Andreas på 657 Oslo sa det slik til en gruppe besøkende her om dagen: ”Her jobber jeg med mitt eget selskap ved siden av mange likesinnede bransjekollegaer. Vi ser på hverandre som kollegaer, men de samme menneskene er også noen ganger mine partnere og andre ganger mine konkurrenter. Og mange av dem har blitt mine venner.”

Fasilitert for interaksjon

I coworkingspaces bygges det nå en delingskultur og en samarbeidskompetanse som verden sjelden har sett maken til. Vi må forberede oss på et ”jordskjelv” i de fleste næringer. Mye skal nemlig endres på kort tid. På wikipedia under temaet ”Earthquake engineering” står det ”A properly engineered structure does not necessarily have to be extremely strong or expensive. It has to be properly designed to withstand the seismic effects while sustaining an acceptable level of damage.”

Et godt coworkingspace designer bærekraftige strukturer rundt sine medlemmer, og kjennetegnes av at det er fasilitert av folk som evner å skape tiltak som fremmer samarbeid og ny utvikling. Kanskje er dette en samarbeidsform mer tradisjonsrike bedrifter også bør se til fremover? En undersøkelse gjort av Wix og Officevibe viser den positive effekten av coworking: 91 prosent sier de har bedre interaksjoner med andre som coworkere. Dette støttes av forskning fra blant annet Dr. Robert Cialdini som konkluderer med at vi liker andre mennesker bedre dersom vi samarbeider med dem. Samarbeidet gir også bedre resultater, noe som dokumenteres av de 50 prosentene som rapporterer om høyere inntekter etter at de ble coworkere.

Vi har sett og erfart at samarbeidskompetanse er en av de viktigste komponentene i bedrifters bærekraft i dag, og coworking som metode byr på nettopp dette. Som medgründer av 657 Oslo og med noen års erfaring fra coworking er min påstand at utsagnet Samarbeid er den nye konkurransen ikke bare er logisk og sant – det fungerer også i praksis.

 

Om forfatteren:
Anniken Fjelberg var med å stifte 657, et coworkingspace som tilbyr et sted å jobbe for freelansere, entreprenører og bedrifter innen kultur- og kommunikasjon. Anniken har bakgrunn fra design, markedsføring og coaching, og foredrar innenfor hennes spesialområder branding, strategi, kommunikasjon og kreative prosesser.  I 2013 var hun med å starte Superblaise, et kommunikasjonsbyrå lokalisert på 657.

One thought on “Samarbeid er den nye konkurransen

  1. Pingback: Ut av vakuumet | Frank Langva

Comments are closed.