Om Gründerpulsen

Aldri har det vært viktigere å ta pulsen på den norske Gründerpulsen! Velkommen til Gründerpulsen, laget av og for gründere!

Det er en glede å kunne lansere Grunderpulsen OG ny leder for start-ups og entreprenørskap i Innovasjon Norge. Bård Stranheim har selv ledet to start-ups og kjenner hverdagen, utfordringene og mulighetene et grunderliv består av. Bård vil bli synlig både for de som skriver og de som leser Gründerpulsen.

Gründerpulsen er bloggen der innholdet er fra gründer, til gründer. Til entreprenører, intraprenører, startups og re-startups. Til investorer og regjeringsapparat. Direkte og ufiltrert, uten tidstyver.

Fra twitterdugnad til blogg
Sommer og høst 2014 fikk vi gjennom en omfattende twitterdugnad gode råd om hvordan Innovasjon Norge kan bli mer synlige, tydelige og relevante for gründere. Behovet for en digital plattform for å dele erfaringer og konkrete tips gründere seg imellom, synliggjøre og få en oversikt over ulike gründermiljøer over hele landet, få en bedre innsikt og referanse til hvilke virkemidler som faktisk finnes og som er effektive og ineffektive, mulighet for å gi rake pucker og åpne tilbakemeldinger på flaskehalser for gründere i Norge, når man selv ville, i en kanal som var tilgjengelig – var noen av innspillene.

Innovasjon Norge ønsker med Gründerpulsen å skape en åpen og inkluderende arena for deling av operativ erfaring og kunnskap. Nå tilrettelegger vi denne bloggen som talerstol for gründere til å sette viktige temaer på den nasjonale agendaen. Vi vil ikke bare lytte, vi vil bruke en rekke av innspillene rett inn i vårt arbeid i Innovasjon Norge som igjen vil bli reflektert i forslag til norsk innovasjonspolitikk. Dette er muligheten for gründere som vil være med å utvikle økt satsning og kunnskap om gründerskap i landet vårt.

Ingen bestillingsverk
Alle skribenter tilknyttet Gründerpulsen har blitt invitert gjennom åpne Twitter-invitasjoner. Innovasjon Norge vil inneha et praktisk redaktøransvar for at nye innlegg kommer på, men har ingen redaksjonell styring på innholdet. Vi kan invitere skribenter til å skrive om aktuelle temaer, men ingenting av det som publiseres på Gründerpulsen vil være «bestillingsverk», og ingen får betalt for å skrive her.

I tilfeller der mine kolleger eller jeg opptrer som skribenter vil det være basert på våre egne erfaringer og kunnskaper om relevante temaer til deling, eller hvor vi ber om konkrete råd og innspill. Vi vil oftere være å se på Innovasjonsbloggen, Innovasjon Norges offisielle blogg om innovasjon og verdiskaping.

Vi tar mål av oss å gjøre Gründerpulsen til landets mest relevante og slagkraftige gründerblogg – fordi vi trenger det! Vil du være med?

Les bloggen!