27 May

Om å gjøre ting vi ikke kan

Innovasjon er et ord som brukes så ofte for tiden at det nesten mister sin mening. Mange har definert det, men den beste definisjonen er kanskje denne: Fresh thinking that creates value!

Jeg deltok for en tid tilbake i en diskusjon om hva som kjennetegner en innovasjonskultur – og diskuterte det også i etterkant med et par gode Lyse-kolleger. Innovasjon er en forutsetning for endring, for vekst, og for overlevelse. Virksomheter som skal lykkes over tid må drive innovasjon hele tiden – både de små forbedringene (inkrementell innovasjon) og de store endringene som forandrer måten vi driver virksomhet. Det er mange som kan sette i gang en innovativ prosess – egne ansatte, kunder, partnere, leverandører og andre aktører. Marked og konkurransebildet forandrer seg hele tiden og kan og bør drive innovasjon. Men for at innovasjon skal bli en del av kulturen og ikke bare noe vi tar fram i festtalene må det innarbeides i hele virksomheten.

Dette er hva jeg mener er kjennetegn på en god innovasjonskultur:

 1. Innovative medarbeidere med gode ideer – og passion!

De gode ideene kommer fra flinke folk og gode team. De lyse hodene. Å tiltrekke, utvikle og beholde rett kompetanse er en forutsetning for god og lønnsom innovasjon. Og flinke folk tiltrekker flere flinke folk, som holder seg oppdatert på hva andre flinke folk driver med. Og som har nye gode ideer. Men – å HA de gode ideene er bare starten. Som Dagfinn Wåge i Innovasjon hos oss påpekte: det som trengs er innovative medarbeidere med indre drive/sterk motivasjon. Gode ideer er langt fra nok. Det er det å ta disse videre som er innovasjonsjobben, ikke bare det å komme med dem.

 1. Kultur for endring

Jeg tror dette med å skape driv for å ta de nye ideene ut i livet, starter med å skape forståelse for at endring er nødvendig – hele tiden. Særlig i medgang, hvis virksomheten går bra, er dette krevende. Det handler som leder om å skape en kultur for en paranoia. Ikke hvile på laurbærene, men kontinuerlig se etter både små og store forandringer og forbedringer. Og ettersom det å foreslå endring av det etablerte, ofte møter en del motstand, må vi etablere en kultur der det  skapes rom for endringer. En kultur der det ikke er aksept for å feile eller ikke er vilje til å ta risiko,  vil neppe bringe nyskapende ideer ut i markedet!

 1. En tydelig retning

Mange kan komme på gode ideer. Men å prioritere, fokusere, og stå løpet ut i den retningen virksomheten skal –  å våge å tro på vår egen unikhet, fokusere hardt på det vi kan bli best i verden på – er nødvendig.

 1. Big Data

Hva? Big Data? Hva har det med kultur å gjøre? Vel – Big Data er noe langt mer enn et “buzzword” – for: innovasjon handler ikke bare om at noen kommer på en ny, stor idé eller at ny teknologi kommer på banen. Like  ofte handler det nemlig om enklere ting – for eksempel at en teknologi som gradvis faller i pris og plutselig er billig nok til å skape en stor endring – som kan gi innovasjon i måten brukere oppfører seg. Altså at folks adferd endrer seg og dermed påvirker hvilke produkter og tjenester som er relevante.

Virksomheter som hele tiden har fingeren på pulsen til kundene,  vil ha en førsteklasses kilde til gode ideer – og vil fange opp endringer mye tidligere enn de andre. Og det er her Big Data og god analyse av disse, kommer inn.

Poenget med Big Data og innovasjon er at tiden da “hvem som helst” kunne lytte til kundene og komme opp med gode ideer, er på hell. Tilgang til, eierskap til og bruk av store, aggregerte mengder kundedata – og god analyse av disse – er et gigantisk konkurransefortrinn som selvforsterkende trekker den beste innovasjonen mot de som har tilgang på denne typen data og kan anvende den godt.

Hva mener DU kjennetegner en innovasjonskultur?

 

Om forfatteren
Toril Nag er en norsk sivilingeniør, toppleder og profesjonelt styremedlem fra Stavanger. Nag er konserndirektør for teleområdet i Lyse-konsernet, og er styreleder i Altibox AS, Noralarm AS, Lyse Fiber AS, Viken Fiber AS og Lyse IT AS. Hun ble kåret til Årets toppleder i 2014 og til Årets Fiberambassadør i 2013.

2 thoughts on “Om å gjøre ting vi ikke kan

 1. Man trenger gode ideer, og evnet til å levere. Om man trenger tilgjengelighet til Big Data (slik du beskriver det) kommer vel an på hva man skal selge, hvilken bedrift man har. Forstår jeg deg rett når du mener at vanlige markedsundersøkelser ikke holder?

 2. Jeg er enig i alt dette (men er kanskje litt «bias’ed» siden jeg er en av dem som faktisk elsker forandring), men lurer på om jeg ville byttet om 1 og 2. Jeg tror kulturen er viktigere enn menneskene, selv om det er menneskene som skaper kulturen. Jeg bygger dette på tre ting:

  – Stig Hjerkinn Haug (Stig og Stein AS) har 20 års praktisk erfaring som kreativitetscoach. Hans grunnholdning (som han påstår å ha målt og dokumentert) er at alle mennesker er likeverdig kreative, de har bare ikke kulturen som gjør at de tør å si ideene sine høyt. I en kreativ kultur skal alle medarbeidere, fra resepsjon til ledelse, være på utkikk etter incremental improvements hele tiden

  – Gro Ellen Mathiesen, doktor i kreativitet på UiS, har i sin doktoroppgave framhevet kultur (hun kaller det klima) som den viktigste komponenten i kreative prosesser http://slideplayer.no/slide/2063173/

  – Real-life eksempler: Jon Gjedebo. Jeg har hatt gleden av å jobbe kreativt hos og med Jon Gjedebo i 15 år. Han prediket at Hitec var en feiltolerant bedrift, og at det var nødvendig får å få ut potensial og kreativitet. Og dette ble gjennomført i praksis. Man fikk lov å feile stort og grandiost (ikke samme feil to ganger, selvsagt). Man tok en samtale, ble enige om hva som var læringen fra feilen, og peiste på videre. Resultatet ble en kreativ bedrift som forandret flere etablerte sannheter i oljebransen, og satte standarden for hvordan operere en borerigg.

  Felles for alle disse tre, samt Toril, er at de kreative verktøyene ikke blir nevnt. Brainstorming og andre metoder har ingenting for seg om ikke de fire andre er på plass.

Legg inn en kommentar