10 Feb

Finn din forretningsmodell!

Det finnes utrolig mange gode forretningsideer der ute og mange som prøver å realisere de. Men hvorfor lykkes de ikke selv om ideen er god. Når markedet er der skulle man kanskje tro at man har en stor sjanse for å lykkes? Men nei, i dag er det like viktig å ha en riktig og god forretningsmodell som det er å ha en god ide. Derfor kan det vært nyttig med verktøy for å finne riktig modell for din bedrift.

For å finne riktig forretningsmodell er det viktig å gjennomgå noen øvelser med ditt team eller styret. Det er da viktig at man går inn med et åpent sinn og er klar for å vurdere nye muligheter. Et verktøy som kan være nyttig under denne øvelsen er Business Model Canvas av Alexander Osterwalder. Denne modellene har delt opp forretningen din i 9 hoveddeler hvor du ser på hvordan det å endre noen av de 9 delene kan påvirke hele bedriften din, både på inntjening, segment, kostnadsstruktur osv. Her er også flere tips på Osterwalder sin nettside, businessmodelgeneration.com.

Jeg vil nedenfor forklare kort om hver av delene, men anbefaler at du titter innom denne filmen for å få en nærmere beskrivelse. I tillegg kan det være bra å ta en workshop selv hvor man leker med ulike modeller.

 

Kjøp inn masse post-it og print opp canvasmodellen i stort format. Slik kan man bruke post-it, og fjerne og legge til når man ønsker å se effekten av endringene.

  1. Kundesegment:  Hvem er kundene dine, hvem satser du på? Er det forretningskunder innen en viss bransje eller er det kanskje sluttforbruker som er kvinner mellom 30-50 år innen et visst geografisk område? Jo mer du vet om målgruppen din jo bedre er det for å kunne definere hvordan man skal nå de.
  1. Kunderelasjon: Hva slags relasjon skal du ha til dine kunder? Hvordan skal du bygge lojalitet med dem, kommunisere med dem? Dette er en viktig del av forretningen for å skape dialog med dine kunder. Hva gjør vi i dag? Er det et bevisst valg eller er det personavhengig og hvordan kan man eventuelt strømlinje dette om man skal skalere en bedrift?
  1. Salgskanaler:  Hvilke kanaler man selger eller distribuere i avgjør hvilken bedrift man er. Selger man kun online og har ingen direkte kontakt med kundene har man et e-commerce forhold og må jobbe med branding, marketing og dialog på en annen måte enn om man jobber med direkte salg eller har en fysisk butikk. Har man distribusjon gjennom andre butikker eller partnere, og er dette riktig for din fremtidige satsing?
  1. Inntektsstrømmer:  Hvor kommer inntektene fra i dag og hvor ønsker man at de skal komme. Lag en canvas modell med ulike eksempler på hver hvor du leker med en rendyrket online salgsinntekt, kombinasjoner av direkte eller eventuelt andre inntektskilder. Her finnes det mange muligheter og det er her mange grundere ikke nødvendigvis tenker så kreativt. Inntjeningsmodell er utrolig viktig å innovere rundt da det kan gi helt nye sekundære eller primære inntektkilder.
  1. Kundeverdi:  Hva slags verdi skaper du for dine kunder? Er det vanskelig å kopiere? Er det langvarig og er det noe som gjør at kundene blir hos oss? Skal vi gjøre mer her for å kunne bygge en sterkere lojalitet hos kundene og kanskje igjen kunne ta en høyere pris? Hva er viktig for bedriften og er det gjenpeilet i kulturen?
  1. Nøkkelaktiviteter: Hvilke aktiviteter og sett med aktiviteter må vi gjøre for å kunne understøtte inntjeningsmodellen vår, eller gjøre oss mer kjent i markedet? Hvilke aktiviteter har en direkte effekt på vår fremtidige inntjeningsmodell? Sammensetningen her skal være gjennomførbar og skalerbar.
  1. Nøkkelressurser:  Hvilke ressurser har du i dag og hva trenger du av nøkkelressurser fremover. Dette kan være av fysiske lokaler, humankapital eller kompetanse, og må evalueres av deg og ditt team.
  1. Nøkkelpartnere:  Er man avhengig av noen nøkkelpartnere for å gjennomføre forretningen sin? Hvilke strategiske partnere trenger man for å kunne eventuelt klare å oppnå nye inntektsstrømmer eller for å nå ut i nye salgskanaler?
  1. Kostnadsstruktur: Hvordan er kostandene satt sammen? Er det noen kostnader som blir kuttet dersom vi endrer salgskanaler og vil dette være med å underbygge nye inntektskilder?
Osterwalder

Alexander Osterwalders Business Model Canvas får plass på et A4 ark

 

Gjennom disse 9 ulike delene i Business Model Canvas leker man  med forretningsmodellen sin og oppdage noen nye muligheter man kanskje ikke så tidligere. Det er sammensetningen av disse som også kan være med å skille deg ut fra konkurrentene eller gi deg konkurransefortrinn. Det kan være med å gi helt nye muligheter eller innta en ny posisjon i markedet!

Jeg anbefaler alle å ta denne øvelsen da det er nyttig, interessant og ikke minst kreativt og morsomt. Kjøp gjerne inn mange post-it i ulike farger slik at dere kan bruke ulike farger for eksisterende modell og ny modell.

Selv har jeg brukt denne modellen i selskapet mange ganger. Dette har resultert i små endringer som har gitt nye muligheter, endret posisjon og mer inntjening.

Om forfatteren
Stina Birkeland er norsk-amerikansk IT-gründer basert i Oslo. Hun har blant annet gründet selskapet TicketMobile og er kjent for å ha vunnet årets kvinnelige gründer talent i 2013. Birkeland har bakgrunn fra Sveits, Puerto Rico og London og har jobbet som salg og markedsdirektør før hun tok steget ut og ble gründer selv. Birkeland holder kurs og foredrag i tema rundt gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne riktig strategi for en grunder samt ”det å tørre å feile kan føre til suksess”

01 Feb

Aldri har det vært viktigere å ta pulsen på den norske Gründerpulsen!

Velkommen til Gründerpulsen, laget av og for gründere! 

Det er en glede å kunne lansere Grunderpulsen OG ny leder for start-ups og entreprenørskap i Innovasjon Norge. Bård Stranheim har selv ledet to start-ups og kjenner hverdagen, utfordringene og mulighetene et grunderliv består av. Bård vil bli synlig både for de som skriver og de som leser Gründerpulsen.

Gründerpulsen er bloggen der innholdet er fra gründer, til gründer. Til entreprenører, intraprenører, startups og re-startups. Til investorer og regjeringsapparat. Direkte og ufiltrert, uten tidstyver.

Fra twitterdugnad til blogg
Sommer og høst 2014 fikk vi gjennom en omfattende twitterdugnad gode råd om hvordan Innovasjon Norge kan bli mer synlige, tydelige og relevante for gründere. Behovet for en digital plattform for å dele erfaringer og konkrete tips gründere seg imellom, synliggjøre og få en oversikt over ulike gründermiljøer over hele landet, få en bedre innsikt og referanse til hvilke virkemidler som faktisk finnes og som er effektive og ineffektive, mulighet for å gi rake pucker og åpne tilbakemeldinger på flaskehalser for gründere i Norge, når man selv ville, i en kanal som var tilgjengelig – var noen av innspillene.

Innovasjon Norge ønsker med Gründerpulsen å skape en åpen og inkluderende arena for deling av operativ erfaring og kunnskap. Nå tilrettelegger vi denne bloggen som talerstol for gründere til å sette viktige temaer på den nasjonale agendaen. Vi vil ikke bare lytte, vi vil bruke en rekke av innspillene rett inn i vårt arbeid i Innovasjon Norge som igjen vil bli reflektert i forslag til norsk innovasjonspolitikk. Dette er muligheten for gründere som vil være med å utvikle økt satsning og kunnskap om gründerskap i landet vårt.

Ingen bestillingsverk
Alle skribenter tilknyttet Gründerpulsen har blitt invitert gjennom åpne Twitter-invitasjoner. Innovasjon Norge vil inneha et praktisk redaktøransvar for at nye innlegg kommer på, men har ingen redaksjonell styring på innholdet. Vi kan invitere skribenter til å skrive om aktuelle temaer, men ingenting av det som publiseres på Gründerpulsen vil være «bestillingsverk», og ingen får betalt for å skrive her.

I tilfeller der mine kolleger eller jeg opptrer som skribenter vil det være basert på våre egne erfaringer og kunnskaper om relevante temaer til deling, eller hvor vi ber om konkrete råd og innspill. Vi vil oftere være å se på Innovasjonsbloggen, Innovasjon Norges offisielle blogg om innovasjon og verdiskaping.

Vi tar mål av oss å gjøre Gründerpulsen til landets mest relevante og slagkraftige gründerblogg – fordi vi trenger det! Vil du være med?